Friday, June 11, 2010

ಒಲಿದು ಬಾ

ಕಣ್ಣ ತೆರೆಸಿದ ಕನ್ನೆ, ಬೇಡುವೆನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ..
ನನ್ನ ಹೃದಯವ ಉಳಿಸು ಮನವ ನೀಡಿ..

ಶೃಂಗಾರದಾ ಮೊಗವ, ಬಂಗಾರದಾ ಮನವ
ಕಾಣುವಾಸೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮೌನದುಡುಗೆಯಲ್ಲಿ..

ಸಣ್ಣ ಹಟವಿದು ನನದು, ನೋಡುವಾಸೆಗೆ ಮಣಿದು
ಒಲಿದು ಬಾರೆಯ ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ.. ?

-- ಅಭಿ

Wednesday, January 27, 2010

ತೊರೆದು ಹೋಗದಿರು..


ನೀ ನನ್ನ ಇನಿಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೇನೀಗ..
ತೊರೆದು ಹೋಗಬೇಡ ಗೆಳೆತನವ..
ನೀ ಸನಿಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇನೀಗ ,
ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ ಸಮ್ಮಿಲನವ..

ಹಸಿರಾಯಿತು ತನುವೆಲ್ಲವು,
ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ಮಾತುಗಳಲೇ..
ಬರಿದಾಗಿಸಿ ಹೋಗದಿರು. .
ಈ ಹೃದಯವ, ಮೌನದಿಂದೇ. .

ಜಗವನೆದುರಿಸುವೆನೆಂದೆ ನೀನಂದು
ನಾನಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ..
ಕಿಂದು ಹೆದರಿರುವೆ ನಾ ಬರಲು
ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ..
-ಅಭಿ