Wednesday, January 27, 2010

ತೊರೆದು ಹೋಗದಿರು..


ನೀ ನನ್ನ ಇನಿಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೇನೀಗ..
ತೊರೆದು ಹೋಗಬೇಡ ಗೆಳೆತನವ..
ನೀ ಸನಿಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇನೀಗ ,
ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ ಸಮ್ಮಿಲನವ..

ಹಸಿರಾಯಿತು ತನುವೆಲ್ಲವು,
ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ಮಾತುಗಳಲೇ..
ಬರಿದಾಗಿಸಿ ಹೋಗದಿರು. .
ಈ ಹೃದಯವ, ಮೌನದಿಂದೇ. .

ಜಗವನೆದುರಿಸುವೆನೆಂದೆ ನೀನಂದು
ನಾನಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ..
ಕಿಂದು ಹೆದರಿರುವೆ ನಾ ಬರಲು
ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ..
-ಅಭಿ