Thursday, May 7, 2009

ನಿದ್ದೆ

ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತೆಳ್ಳಗಾಗೋಣ ಅ೦ತ ಮೂರು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದು cubicle ಗೆ ಬ೦ದು ಕೂತ್ರೇ.., ಆಹಾ! ಎ೦ಥಾ ನಿದ್ದೆ .. ಎನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ..
ಅದಕ್ಕೆ ಈ blog ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ..
ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ.. ಮು೦ದೆ ನೋಡೋಣ.. :)